समाजको भावनालाई बुझेर गीतबाट विवादित दृश्य हटाएको भन्छन् सपुत