पार्टीलाई क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्न जरुरी : श्रेष्ठ