समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि भुसालको निजी क्षेत्रलाई आग्रह