नक्कली नम्बर प्लेट राखिएका ७ वटा वुलेट मोटरसाईकल बरामद