प्रधानमन्त्री देउवाले गरे टाइफाइडविरुद्धको खोपको उद्घाटन