कफी सपका नाममा नाचगान र मदिरापानसम्मका लागि तयार हुँदै संरचना