संसदलाई बिनाअवरोध सञ्चालन गर्न सबै गम्भीर हुनुपर्ने कार्कीको टिप्पणी