पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै झिल्टुङ्ग क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतियोगिताको लक्ष्य