मौलिक सभ्यता, इतिहास र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्नेमा ओलीको जोड