सभापति देउवाको प्रशंसा, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सर्वोच्च रुपमा अभ्यास गराएको यादवको टिप्पणी