तोकिएको शुल्कमा पढ्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीहरुको माग, कहिले होला पूरा ?