प्राधिकरणलाई माथि उकास्न कुलमानले गरे यस्तो सम्झौता