प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल सुरु, के होला निष्कर्ष ?