निर्वाचन सुरक्षाका लागि योजना बनाउँदै सरकार, होला त कार्यान्वयन ?