२०४२ सालमा चोरी भएर अमेरिका पुर्‍याइएको लक्ष्मी‐नारायण मूर्ति नेपाल फिर्ता