चितवन राजनीतिको केन्द्र हुनुलाई नकारात्मक नलिएको प्रचण्डको भनाइ