“सवैको अपेक्षा अनुसारको सिर्जना गर्न सम्भव नहुँदो रहेछ”: सपुत