यस कारण फेर्यो, नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलनको स्वरुप