आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा नेपालको जोड