ब्याजदर बढाएर सहकारीलाई परेको समस्याको समाधान नहुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई