आन्दोलन स्थगीत, यस्तो छ आन्दोलनकारी र सरकारबीचको सहमति