लागू औषध गिरोह पक्राउ, कारागारभित्रैबाट यस्तो योजना