गुरुकुलमा जातीय विभेद अन्त्य गर्न समानता अभियानको पहल