धान उत्पादनमा ८.७४ प्रतिशत कमी, पर्याप्त मल भित्र्याउन सरकार असफल