मानवअधिकार क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनेहरु पुरस्कृत, विजेतालाई आकर्षक पुरस्कार राशी