संसदलाई कसैले भंग गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी