रावलको खुलासा- एमसीसी परियोजनाको कार्यालयमा नेपालीको कर खर्च भएको छ!