आज यःमरी पुन्ही, नेवार समुदायले विशेष उल्लासका साथ मनाउँदै