“कोभिड मेरो कार्यकालका लागी चुनौती सँगै अवसर पनि भयो”: पन्त