“पटक-पटक राजनीतिक क्रान्ति भए , परिवर्तन भएन” :पोख्रेल