नेपाल र भारतबीच स्वास्थ्य समझदारी, कुनै एक देशको कोरोना खोप प्रमाणपत्रले दुवै देशमा मान्यता पाउने