भुटानमा नेपालीले पाएको दु:ख दर्साउने “चीत्कार मेरो”