अमेरिकामा भएका आप्रवासीको समस्या कसरी गर्ने समाधान ? यी हुन् उपाय