चर्को शुल्क माग्ने कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्न माग, विद्यार्थी संगठनले बुझायो ज्ञापन पत्र