बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको स्मरण गर्दै आम जनता