संरचना अवैध भएको ठहर , सम्बन्धित निकायबाट कारबाही हुनुपर्ने छानबिन समितिको सुझाव