गफ गरेर मात्र मुलुकमा समृद्धि नआउने भट्टराईको व्यंग्य