पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा पुस्तक प्रदर्शन