माइतीघरमा धर्नामा बसेका महिलाको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

dlxnf ;ldltsf] a}7sk|ltlglw;ef dlxnf / ;fdflhs ;ldltsf] laxLaf/ l;+xb/af/df a;]sf] a}7sdf u[xdGqL /fdaxfb'/ yfkf . t:jL/ M gjLg kf}8]n, /f;;

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका महिलाको माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूति गरी घर फर्कने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका महिलाहरुको स्वास्थ्य स्थीति परिक्षण गर्न गराउन र माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूति गरी घर फर्कने वातावरण बनाउन महिला आयोग, गृहमन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि अधिकारकर्मी रूबी खानसहितका अधिकारकर्मीहरू गत मंसिर ९ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका छन् । त्यस्तै बैठकले महिला हिंसा, लैंगिक हिंसाका घटनाहरु संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।

बैठकले महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरुलाई द्रूतमार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउन साथै पीडितको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि निर्देशन दिइएको जानकारी उनले दिइन् ।