प्रचण्डको प्रतिवेदनमा कार्कीको पूरक प्रस्ताव: सरकार बनाउने गतिविधिमा बन्धक बन्न नहुने