गरिबीको रेखामुनि रहेका बालकालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै ‘भरोसा छात्रवृत्ति’